vizioni July 15, 2022

Një burrë nga Kina, ishte aq i fik su ar pas makinave, sa që kur ndë r roi jetë e var ro sën bashkë me një automjet.

Ai e kishte lënë me testament se dëshironte se në vend të ar k ivo lit, të futej në një makinë.

Familja e tij arriti që të gjejë një Hyundai Sonata të vjetër, dhe e bleu atë për rreth 1500 dollarë.

Videoja e shërbimit të çud it shëm tregon makinën që mban tr up in e nje riut duke u ulur nga dalë në v ar r, nga një ekskavator.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*