vizioni October 31, 2021

Një vajzë 11-vjeçare kineze, rapor.tohet se ka mb.etur sht.atzënë. Si bëhet e ditur vajza ka m.betur sh.tatzënë nga një person që e ka pasur në shkollë

Vajza e vogël që shkurt i thonë Lele, identi.teti i saj nuk është bërë i gjithi i ditur ka mbetur sht.atzënë me rojen e shkollës. Pas he.timit u zbulua se vajza kishte rreth dy vite që ab.uzohej nga roja i shkollës.

Nëna e saj vuri re që ajo nuk ndihej shumë mirë dhe vendosi ta çonte te mjeku për të zbuluar se për çfarë bëhej fjalë. Gjatë ekz.aminimit mje.kësor, mjeku zbuloi se vajza ishte sht.at.zënë.

Roja me emrin Liu mendohet se e ka bërë këtë gjë me vajza të tjera edhe brenda shkollës.

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*